Cancel·lació 7a Marxa del Setge


COMUNICAT 7a MARXA DEL SETGE DE CARDONA 2020

Degut a l’emergència sanitària provocada pel COVID-19 i per les recomanacions de les autoritats pertinents, el Centre Excursionista de Cardona inicialment va decidir ajornar per una altra data la 7a Marxa del Setge, això tres dies abans de la seva celebració, amb tot el que això comportava.

Posteriorment, havent parlat el comitè organitzador i la FEEC, s’ha fet evident la impossibilitat de trobar dates que no coincideixin amb altres esdeveniments, sobretot amb els que també formen part del CCCR, i evitar un període massa curt entre le s edicions del 2020 i el 2021.

És pels motius exposats que el Centre Excursionista de Cardona, amb el vist i plau de la FEEC, dóna per cancel·lada la celebració de la 7a Marxa del Setge de Cardona.

Així doncs, es retornarà a tothom els diners de la inscripció menys 2,85€ que seran per poder assumir part de les despeses irrecuperables, quedant les quantitats a retornar de la següent manera:

  • inscripció de 15€, es retornaran 12,15€
  • inscripció de 22€, es retornaran 19,15€
  • inscripció de 25€, es retornaran 22,15€
  • inscripció de 32€, es retornaran 29,15€

Aquest retorn el farà la FEEC durant les properes setmanes.

La nostra és una entitat sense ànim de lucre, on tota l’organització neix des de l’esforç personal dels membres de l’entitat i col·laborador sense esperar-ne res a canvi, amb l’únic objectiu de donar a conèixer i gaudir del nostre entorn, quedant més que recompensats amb la satisfacció i agraïment mostrats per la major part dels seus participants.

Desitgem que aquesta decisió sigui entesa pels inscrits i inscrites a la 7a Marxa del Setge.

Demanem la màxima comprensió tenint en compte les circumstàncies inesperades que ens envolten i amb l’incertesa del que pugui esdevenir en un futur.

Des d’aquí també volem donar a tots els nostres col·laboradors i als membres de la FEEC que ens han ajudat molt aquests dies, el nostre més sincer agraïment.

Esperem poder comptar amb la vostra participació l’any 2021

Gràcies

Cardona, 02 d’abril de 2020

Leave a comment